Afkalkning af
Nespresso CITIZ&MILK
1.
Fjern kapslen og luk håndtaget
 
2.
Tøm drypbakken og
beholderen til brugte kapsler
 
3.
Fyld vandtanken med ½ liter
vand og et brev
afkalkningsmiddel
 
4.
Placer en beholder (minimum 1
liter) under kaffeudløbet
 
5.
Mens maskinen er tændt
kommer du ind i
afkalkningsprogrammet ved at
trykke samtidigt på espresso
og lungo knapperne i 3
sekunder
 
6.
Tryk på lungo knappen og
vent til vandbeholderen er tom
 
7.
Fyld den brugte
afkalkningsopløsning, som er
opsamlet i beholderen tilbage i
vandbeholderen og gentag trin
4 - 6
 
8.
Tøm og skyl vandbeholderen.
Fyld den med drikkevand
 
9.
Gentag trin 4-6 for at rengøre
maskinen
 
10.
Maskinen er nu klar til brug